Partnerská Zmluva

Na tejto stránke máte k dispozícií zmluvu o všeobecných partnerských obchodných podmienkach s podmienkami s ktorými ste súhlasili, urobením registrácie do Partnerského programu. Vždy sa môžete vrátiť na túto stránku a preštudovať si detaily tejto zmluvy.Ponuka partnerskej dohody


Táto ponuka je elektronickou verziou zmluvy, ktorá vstupuje do platnosti otvorením účtu. Táto zmluva o všeobecných obchodných podmienkach si nevyžaduje podpísanie. Táto zmluva je jednotná pre všetkých klientov. V prípade, že máte otázky týkajúce akéhokoľvek ustanovenia tejto zmluvy, zašlite ich na partners@mail.instaforex.com